Lâm Tuyến
Lâm Tuyến

Lâm Tuyến

Đội ngũ quản lý

Đội ngũ quản lý Quảng Cáo Siêu Tốc
VÕ TUẤN HẢI
VÕ TUẤN HẢI
CEO & Founder
Đội ngũ quản lý Quảng Cáo Siêu Tốc
Lâm Tuyến
Lâm Tuyến
Phó Giám Đốc Kỹ Thuật
Tố Quyên
Tố Quyên
Key Account Manager
Thành Trung
Thành Trung
SEO Manager
Trần Thùy
Trần Thùy
Development Manager
QUỲNH ÁI
QUỲNH ÁI
Quản Lý Kinh Doanh TMDT
Kim Wưu
Kim Wưu
SEO Leader
PHƯƠNG LOAN
PHƯƠNG LOAN
Sales Manager
ANH THƯ
ANH THƯ
Customer Care Manager