Quang cao google gia re
Chia sẻ :

Sự khác nhau giữa Tài khoản Google và tài khoản AdWords là gì?

Tài khoản Google gồm một email và mật khẩu lưu giữ thông tin cấu hình quảng cáo google giá rẻ và thông tin sản phẩm Google được kích hoạt của bạn (đối với các sản phẩm như Gmail, Analytics, và AdWords).

Một Tài khoản Google duy nhất không thể được liên kết đến nhiều tài khoản quảng cáo google adwords, và một tài khoản AdWords không thể được liên kết đến nhiều Tài khoản Google.

  • Trang chủ Tài khoản Google: http://www.google.com/accounts/?hl=vi
  • Trang chủ Tài khoản AdWords: http://adwords.google.com.vn

Tài khoản Google và Email Gmail.com 

Tất cả Tài khoản Google được liên kết đến một địa chỉ email có tên miền gmail.com . Khi bạn liên kết một sản phẩm Google với Tài khoản Google của mình, tài khoản cho sản phẩm đó sẽ được liên kết với cùng Tài khoản Google và địa chỉ Gmail. Khi bạn đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm được liên kết nào của Google (AdWords, YouTube, Analytics), bạn cần sử dụng cùng một địa chỉ Gmail của Tài khoản Google.

Liên kết Tài khoản Google và Sản phẩm Google

Để tạo tài khoản mới hoàn toàn cho bất kỳ sản phẩm nào trong số này, bạn được yêu cầu tạo một Tài khoản Google, tài khoản này sẽ sử dụng địa chỉ email gmail.com . Sau đó bạn sẽ được nhắc liên kết sản phẩm đó với Tài khoản Google.

Nếu trước đây bạn đã có một trong các tài khoản này và chưa được liên kết với một tài khoản Google (địa chỉ gmail.com khác), bạn sẽ được nhắc liên kết tài khoản đó bất kỳ khi nào bạn đăng nhập vào để sử dụng sản phẩm. Bước này nên được thực hiện để giúp chúng tôi quản lý cài đặt tài khoản của bạn một cách chính xác và cung cấp kinh nghiệm người dùng tốt hơn trên các sản phẩm của Google.

Chia sẻ :
dich vu quang cao google

Hỗ trợ khách hàng

Hotline

0901 349 349

Email: doquyen@dmv.com.vn

Email: baogia@dmvgroup.vn

BÀI VIẾT MỚI
0901 349 349