Quang cao google gia re

Lợi thế quảng bá Web qua liên kết trực tiếp hình ảnh

Lợi thế quảng bá Web qua liên kết trực tiếp hình ảnh
Image hotlinking là việc các Website sử dụng lại hình ảnh của bạn với đường dẫn liên kết trỏ tới hình ảnh được lưu trữ trên Website của bạn. Thường thì các Webmaster chỉ chú trọng tới việc phòng chống các hot linking image nhằm giảm bớt băng thông và giữ bản quyền.
  • 1/18/2015 9:53:52 AM

Google không khuyến khích đăng ký danh bạ Web Yahoo và Dmoz ?

Google không khuyến khích đăng ký danh bạ Web Yahoo và Dmoz ?
Bằng việc sửa đổi lại chỉ dẫn của Google dành cho Webmaster, Google sẽ không còn khuyến khích việc đăng ký Website trong các danh bạ Web như Yahoo hay cả OPD (Dmoz)
  • 1/18/2015 9:59:33 AM

10 sai lầm khi xây dựng liên kết Website

10 sai lầm khi xây dựng liên kết Website
Liên kết, hệ thống liên kết là một yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng Website trên các máy tìm kiếm với những từ khóa nhất định. Tuy nhiên nhiều Webmaster có cách hiểu sai về việc xây dựng liên kết. Sau đây là 10 cách hiểu sai về việc xây dựng một hệ thống liên kết nhằm mang lại khách hàng tiềm năng từ trang kết quả tìm kiếm của máy tìm kiếm.
  • 1/18/2015 10:05:52 AM

Trao đổi liên kết : reciprocal linking, interlinking

Trao đổi liên kết : reciprocal linking, interlinking
Phương pháp xây dựng liên kết tự nhiên. Liên kết tương hỗ (reciprocal linking) và liên kết mạng (interlinking). Liên kết thể hiện qua số lượng và chất lượng là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng lớn đến thứ hạng trang Web
  • 1/18/2015 10:13:15 AM

Sơ đồ liên kết – Website thân thiện với máy tìm kiếm

Sơ đồ liên kết – Website thân thiện với máy tìm kiếm
Thứ hạng trang Web của bạn trong trang kết quả tìm kiếm phụ thuộc một phần vào cách phân tích các đường dẫn liên kết trỏ đến trang của bạn.Thứ hạng trang Web của bạn trong trang kết quả tìm kiếm phụ thuộc một phần vào cách phân tích các đường dẫn liên kết trỏ đến trang của bạn. Số lượng, chất lượng và độ xác thực của các đường liên kết này ảnh hưởng tới thứ bậc xếp hạng của bạn
  • 1/18/2015 10:18:39 AM

Hỗ trợ khách hàng

Hotline

0901 349 349

Email: doquyen@dmv.com.vn

Email: baogia@dmvgroup.vn

BÀI VIẾT MỚI
0901 349 349